Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruik van de website te vergemakkelijken. meer informatie

Colofon

Online Dispute Resolution

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting op ec.europa.eu/consumers/odr/ dat consumenten kunnen gebruiken om een geschil te beslechten en voor meer informatie over geschillenbeslechting.

 

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

We zijn niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een instantie voor geschillenbeslechting in geval van een geschil met een consument.

 

Wettelijke aanwijzingen


Alle rechten voorbehouden Alle informatie op de websites zijn eigendom van ait-deutschland GmbH en beschrijven op het tijdstip van verschijning de telkens nieuwste informatie en is onderworpen aan het copyright van ait-deutschland GmbH. Een reproductie of weergave van het geheel of van delen is zonder schriftelijke toestemming van ait-deutschland GmbH niet geoorloofd. ait-deutschland GmbH is niet aansprakelijk voor directe noch voor indirecte schade, die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of gegevens, die op deze website te vinden zijn. De inhoud mag noch geheel noch gedeeltelijk zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur worden vermenigvuldigd, gedistribueerd en/of gepubliceerd of opgeslagen worden. Technische wijzigingen en wijzigingen van de toestelafmetingen voorbehouden.

Verantwoording bij links


Wij hebben op deze website links naar andere internetsites aangebracht. Voor al deze links geldt dat wij graag uitdrukkelijk benadrukken, dat wij geen enkele invloed hebben op de vormgeving en de inhoud van de gelinkte pagina's. Om die reden distantiëren wij ons hierbij uitdrukkelijk van de inhoud van deze sites en maken ons noch hun inhoud eigen, noch dragen wij enige verantwoording voor de inhoud van deze sites. Deze verklaring geldt voor alle links en voor de inhoud van de sites, waarheen deze links voeren.

Gebruiksrechten

De gebruikte iconen lopen onder de volgende licenties:

http://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?site_id=nrsi&id=OFL

http://opensource.org/licenses/MIT