Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruik van de website te vergemakkelijken. meer informatie

alterra WZSV - Brine/water-warmtepompen frequentiegeregeld

WZSV 62H3M

SKU 10072041

Toepassingsgrens warmwateraanvoertemperatuur 20 °C tot 65 °C.
Aanbevolen toepassingsbereik warmtebron –5 °C tot 25 °C.


De ruimtebespaarder - De gehele verwarmingsinstallatie op een halve vierkante meter.


Voor een snellere installatie zijn de toestellen in de fabriek uitgerust met de volgende componenten:

 • 178 liter (netto-inhoud) warmtapwaterbuff ervat met elektronische beschermanode (stortvermogen 240 l conform ErP bij 40 °C, afname van 10 l / min)
 • warmtepompregelaar Luxtronik 2.1
 • energiezuinige circulatiepomp brine-/verwarmingscircuit
 • omschakelklep verwarming en warm tapwater
 • overstortventiel voor het verwarmingscircuit
 • elektrisch verwarmingselement ter ondersteuning van de verwarming en warmtapwaterbereiding (6 kW: WZSV 62H(K)3M en WZSV 92H(K)3M; 9 kW: WZSV 122H(K)3M)
 • trillingsontkoppeling brine-/verwarmingscircuit
 • afsluiters voor broncircuit
 • warmtehoeveelheidsregistratie
 • koudecircuit in modulebox, kan voor plaatsing in de opstellingsruimte worden verwijderd
 • gevuld met gefl uoreerd koelmiddel R407C
 • passieve koeling (K-varianten)

Extra bij de leveringsomvang:

 • afsluiters voor verwarmingscircuit
 • buitensensor

Noodzakelijk toebehoren:

 • veiligheidsmodule en expansievat voor het verwarmingscircuit
 • veiligheidsmodule en expansievat voor het brinecircuit

 

 

SKU 10072041
Toestelbenaming WZSV 62H3M
Verwarmingsvermogen (kW) 3,32 (B0/W35 part. load)
COP 4,86 (B0/W35 part. load)
Max. aanvoertemperatuur 65
Koeling Nee
Binnen-/buitenopstelling Binnenopstelling
Één-/tweegezinswoning Ja
Appartementsgebouw Nee
Bedrijf/industrie Nee
Nieuwbouw Ja
Renovatie Ja
Klasse seizoensgebonden ruimteverwarmingsrendement (combitoestel) gemiddeld 55°C A+++
Klasse seizoensgebonden warm tapwaterbereidingsrendement (combitoestel) gemiddeld A
Klasse seizoensgebonden ruimteverwarmingsrendement (samengestelde installatie) gemiddeld 55°C A+++
Gebruikershandleiding (400 V) NL
Regelaar (Deel 1) NL
Regelaar (Deel 2) NL
Logboek NL
Energylabel NL

Mogelijke energie-efficiëntieklassen
Space heaters (35°C, 55°C): A+++ tot D Ӏ Samengestelde ruimteverwarmingstoestellen: A+++ tot G Ӏ Combi heaters: A+++ tot D Ӏ Verwarmen van water: A+ tot F Ӏ Samengestelde combikachels: A+++ tot G Ӏ Hot Storage water: A+ tot F Ӏ Productie sanitair warm water: A+ tot F Ӏ Verbund Productie sanitair warm water: A +++ tot G Ӏ Ventilatie: A + tot G