Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruik van de website te vergemakkelijken. meer informatie


alpha home - Veelgestelde vragen

1. Control Box
De Control Box is de centrale besturings- en regelunit van het systeem. Deze Control Box kan met de energieopwekker van een bestaande installatie communiceren en op die manier de warmtebehoefte aan de energieopwekker doorgeven. De Control Box communiceert via het thuisnetwerk met de Gateway.
 
2. Gateway
De Gateway is de centrale draadloze interface in de installatie. Via de Gateway worden alle draadloze componenten voor de regeling van de vloerverwarming (regelmodule vloerverwarming), de ruimtetemperatuurregistratie (ruimtesensor) en de radiatoren (radiatoraandrijving) met de Control Box verbonden.

3. Vloerverwarmingsbesturing
De regelmodule vloerverwarming is een regelsysteem voor vloerverwarming en koeling. Er kunnen 8 kanalen met elk maximaal 3 thermische aandrijvingen geregeld worden. Dit betekent dat er in totaal maar liefst 24 thermische aandrijvingen kunnen worden aangesloten. De regelmodule vloerverarming communiceert draadloos met de Gateway en beschikt bovendien over een geïntegreerde repeater ter verbetering van het bereik van andere draadloze componenten.

4. Ruimtesensor
De kamersensor registreert de werkelijke temperatuur in ruimten met vloerverwarming. Dankzij de draadloze techniek kan de kamersensor flexibel in de ruimte gepositioneerd worden. Om nauwkeurige temperatuurwaarden te krijgen, mag de sensor echter niet afgedekt zijn. De kamersensor communiceert draadloos met de Gateway.

5. Radiatoraandrijving
De radiatoraandrijving is een draadloze aandrijving voor de regeling van een radiator.
De radiatoraandrijvingen passen op alle gangbare merkafsluiters met M30 x 1,5 mm-aansluiting of RA-adapter. Voor afsluiters met RA/VL-aansluiting bieden wij bijbehorende adapters aan. Verdere adapters zijn via de vakhandel verkrijgbaar. De radiatoraandrijving communiceert draadloos met de Gateway.
 
6. App
De app kan op mobiele eindapparaten zoals smartphones of tablets (iOS of Android) worden geïnstalleerd en is bedoeld voor de bediening van het alpha home-systeem. De app is momenteel in het Nederlands, Duits en het Engels beschikbaar. Als uw smartphone of tablet op "Nederlands" ingesteld is, wordt automatisch de Nederlandse versie van de app weergegeven.
 
7. Installatiekit voor de installateur

8. Installatiestick voor de installateur

9. WI-FI-stick
De WI-FI-stick kan optioneel worden aangeschaft, als een directe verbinding tussen de Control Box en de router van het netwerk niet via een netwerkkabel mogelijk is.
1.    Ga hetzelfde te werk als bij de eerste installatie van de Control Box en doorloop de configuratie-assistent, waarbij u slechts een minimale configuratie uitvoert.
2.    Zodra de configuratie-assistent voltooid is, meldt u zich met het aangemaakte gebruikersaccount op de Control Box aan en steekt u de USB-stick met de back-up in de vrije USB-poort van de Control Box.
3.    Selecteer in het menu van de Control Box "Systeembeheer" en scroll naar beneden naar "Instellingen herstellen".
4.    Selecteer de gewenste back-up en druk op OK. De opgeslagen configuratie wordt nu in het nieuwe apparaat ingelezen.

Aan elke aangemaakte gebruiker moeten rechten worden toegewezen. Dit gebeurt deels door het kiezen van het type gebruiker (installateur/beheerder/gebruiker) bij het installeren van een nieuwe gebruiker. Installateur en beheerder beschikken over alle toegangsrechten en bedieningsmogelijkheden. Een 'gebruiker' heeft geen administratorrechten. Daarom dienen ook de ruimten aan de afzonderlijke gebruikers te worden toegewezen. Een installateur of beheerder dient daartoe via Instellingen/Gebruiker of via Instellingen/Ruimten instellen aan welke gebruiker voor welke ruimten bedieningsrechten worden toegewezen. De gebruiker kan na toewijzing van de ruimten de ruimten zien die aan hem zijn toegewezen en deze volledig bedienen (incl. scenario's, schakeltijden en gewenste temperaturen).

Aangezien de regelmodule vloerverwarming over een geïntegreerde repeater voor andere draadloze componenten beschikt, is er normaal gesproken geen extra repeater nodig. Dit is in elk geval afzonderlijk echter afhankelijk van het aanwezige bouwmateriaal en de inrichting van het gebouw.

Als alleen de netwerk-led rood knippert, dient het apparaat op een LAN-verbinding met geactiveerde DHCP-server te worden aangesloten om zich zelfstandig te kunnen herstellen. Via de LAN-verbinding dient internet zonder geactiveerde proxyserver bereikbaar te zijn.

Als de batterijen bijna leeg zijn, krijgt u daar tijdig een signaal van in de app en op de radiatoraandrijving zelf. De batterijen kunnen eenvoudig vervangen worden. Vlak voor de batterijen helemaal leeg zijn, brengt de radiatoraandrijving de afsluiter ter voorkomen van vorstschade in de vorstbeschermingsmodus.

Als een alpha home-installatie getroffen wordt door stroomuitval, dan vinden de componenten elkaar na herstel van de stroomvoorziening na ca. 60 minuten weer terug.

 

Bij gebruik van repeaters, met name van andere fabrikanten, is het eventueel noodzakelijk om deze na herstel van de stroomvoorziening te activeren (door bijvoorbeeld een schakelaar of iets dergelijks in te drukken).

 

In uitzonderlijke gevallen zijn er componenten die niet automatisch weer bij het systeem worden aangemeld. Deze worden in het menu van de Gateway aangegeven. Meldt u zich daarvoor in de app als installateur of beheerde aan en selecteer Instellingen/Gateway/Draadloze componenten/Verbindingsstatus. Controleer of alle draadloze componenten met een groen bolletje worden aangeduid en of de tijdstempel de afgelopen 15 minuten geactualiseerd is.

 

Als er in uw installatie draadloze componenten aanwezig zijn, waarvan de tijdstempel ouder is dan 90 minuten en die met een rood bolletje gemarkeerd zijn, druk dan de aanleerknop van de betreffende component in.

 

Als de draadloze componenten vóór de stroomuitval correct met de alpha home-installatie verbonden waren, wordt de draadloze verbinding in elk geval door het indrukken van de aanleerknop weer hersteld en functioneert alles weer correct.

Als u de melding ontvangt dat een draadloze component niet reageert, betekent dit dat de Gateway al 90 minuten geen verbinding met de betreffende component kan maken. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Bij draadloze componenten die zich in de kritieke zone van het draadloze bereik bevinden, kan de verbinding als onderbroken worden als dagelijks gebruikte voorwerpen zich plotseling tussen de componenten bevinden. Signaalgolven zijn gevoelig en worden door alle voorwerpen binnen de verbinding in meer of mindere mate gereflecteerd.

 

Zodoende is de melding dat een draadloze component niet reageert niet meteen reden voor zorg.

 

Als de melding langere tijd actief is, kan het volgende een oplossing zijn:

 

1.    Controleer of de omstandigheden in de ruimte tussen de draadloze componenten veranderd zijn.

 

2.    Controleer de werking van eventueel aanwezige repeaters in het Gateway-menu. Meldt u zich daarvoor in de app als installateur of beheerde aan en selecteer Instellingen/Gateway/Draadloze componenten/Verbindingsstatus. Controleer of de repeater met een groen bolletje gemarkeerd is. De tijdstempel (datum en tijd) naast het bolletje mag niet ouder dan 15 minuten zijn.

 

3.    Voer de functie "Draadloos systeem repareren" bij de verbindingsstatus uit. Druk op de knop "Draadloos systeem" en vervolgens op "Draadloos systeem repareren". Met deze functie wordt de verbinding van alle draadloze componenten opnieuw ingesteld.

 

Het herstellen van het draadloze systeem duurt enige tijd. Hoe lang precies, is afhankelijk van de omvang van de alpha home-installatie. De benodigde tijd wordt in het pop-upvenster weergegeven. Na afloop van de benodigde tijd verschijnt er geen warschuwing meer in het systeem als de verbinding weer tot stand gebracht is.

 

Als de waarschuwing dat een of meerdere draadloze componenten niet bereikbaar zijn, niet verdwijnt, gebruik dan een repeater om het draadloze bereik te verbeteren.

Als u een gewenste temperatuur instelt, blijft deze ten minste drie uur behouden, ook als de temperatuur in de tussentijd door een schakeltijd verlaagd zou worden.

Als uw verwarmingsinstallatie over een warmwaterbuffervat beschikt en met de Control Box verbonden is, zijn ook de warmwater-functies van de verwarmingsinstallatie toegankelijk.

Bij de eerste instelling wordt de internetverbinding automatisch door de configuratie-assistent tot stand gebracht. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat de Control Box of de Gateway de aanwezige internetverbinding niet herkend. Schakel het apparaat in dat geval ca. 10 seconden uit (Power off/on). Als het apparaat vervolgens opnieuw wordt opgestart, wordt de internetverbinding correct herkend.

Controleer of aan de voorwaarden voor het alpha home-systeem is voldaan:

 

1. een volledig geïnstalleerde en werkende warmtepomp met vloerverwarming of radiatoren;

 

2. een internetaansluiting thuis (DSL, kabel, glasvezel, LTE);

 

3. een draadloos thuisnetwerk (WI-FI);

 

4. een smartphone of tablet (iOS of vanaf Android 4.x) met WI-FI, optioneel met 3G/4G-verbinding (UMTS, LTE).

 

U hoeft niet over kennis op het gebied van verwarmingstechniek te beschikken, omdat alpha home door een installateur voor u geïnstalleerd wordt.

De batterijstatusaanduiding van de radiatoraandrijving ligt bij nieuwe batterijen na plaatsing tussen 90 en 96%. Binnen enkele dagen zakt de weergave naar ca. 70-85% en blijft daar langere tijd op staan.

 

De werking van batterijen in de radiatoraandrijving wordt sterk beïnvloed door het draadloze bereik. Wij merken steeds opnieuw dat installatie aan het begin vaak een te klein draadloos bereik hebben. Dergelijke problemen belasten de batterijen van de radiatoraandrijving.

 

Volgens onze ervaringen is een batterijstatus van 70% in orde, als deze over een langere periode niet lager wordt.

 

Doorgaans is de radiatoraandrijving inactief en slaapt. Als de radiatoraandrijving informatie zendt, wordt hij daartoe geactiveerd. Bij een goede draadloze verbinding duurt de activeringsfase bij elke interval 0,25 tot 0,5 seconden. In deze tijd wordt de informatie door de radiatoraandrijving verzonden en ontvangt hij de bevestiging dat de Gateway deze informatie ontvangen heeft.

 

De radiatoraandrijving verzendt in intervallen van 5 minuten de vaststelde werkelijke temperatuur. Dat gebeurt ook als er op dat moment geen draadloze verbinding met de Gateway is. De radiatoraandrijving blijft dan 8-10 seconden geactiveerd en wacht op bevestiging. Ook als de radiatoraandrijving via een repeater een goede verbinding met de Gateway heeft, blijft hij langer geactiveerd om op de definitieve bevestiging van de Gateway te wachten.

 

Daardoor kan het stroomverbruik maar liefst vertienvoudigen.

 

Een andere, niet te onderschatten factor die van invloed is op het stroomverbruik van de radiatoraandrijving zijn de toetsen. Het display en de toetsen op de radiatoraandrijving hebben veel meer stroom nodig dan aanpassing via de app. Door een aanvankelijk onvoldoende draadloos bereik worden de toesten van de radiatoraandrijving vaker ingedrukt om het draadloze bereik te controleren. Dat is natuurlijk ook van invloed op het stroomverbruik.

 

Het display geeft de insteltemperatuur weer en gaat na ca. 10 seconden weer uit als de temperatuur niet wordt aangepast (met de up- en down-toetsen). Het display zelf heeft al een veel groter stroomverbruik, nog afgezien van de actieve tijd.

 

Een andere factor die de werking van de batterijen beïnvloedt, zijn de radiatorafsluiters. Als het klepje in de afsluiter stroef loopt, heeft de radiatoraandrijving meer kracht en daarmee ook meer stroom nodig om de afsluiter te bewegen.

 

De berekening van de levensduur van batterijen in de radiatoraandrijving is gebaseerd op de voorwaarde dat er altijd draadloos bereik is, de bediening doorgaans via de app plaatsvindt en er zich geen extra knooppunten (repeaters) in de verbinding tussen de radiatoraandrijving en de Gateway bevinden.

 

In principe adviseren wij de batterijen aan het begin van het nieuwe verwarmingsseizoen te controleren en indien nodig te vervangen.

De draadloze componenten

 

    Gateway

    radiatoraandrijving

    ruimtesensor en

    regelmodule vloerverwarming

 

communiceren via het digitale thuisnetwerk binnen een daartoe toegestaan frequentiebereik. Bij de tests die wij hebben uitgevoerd, hebben wij in klassieke woonhuizen een afdekking van 20-30 meter (2-3 verdiepingen) bereikt. Dit is echter afhankelijk van de bouwtechnische omstandigheden in het betreffende gebouw. Als daadwerkelijk een ruimte buiten het bereik geregeld dient te worden, zijn er signaalversterkers (repeaters) die het draadloze bereik kunnen vergroten.

 

De netwerkcomponenten

 

    Control Box en

    Gateway

 

communiceren via een draadloos netwerk (WI-FI) of een bedraad netwerk (LAN) met elkaar. Bij WI-FI is de werking afhankelijk van het bereik van uw WI-FI-netwerk. Bij LAN is het draadloze bereik niet van belang voor deze Apparaten.

De gemiddelde levensduur van batterijen in de radiatoraandrijving bedraagt ca. 2 jaar, afhankelijk van de regelfrequentie, de soepele werking van de afsluiter en de temperatuur in de ruimte.

De installatiestick kan op dezelfde wijze als de USB-LAN-adapter (uit de installatiekit) gebruikt worden. Als de installatiestick in de Control Box of Gateway gestoken wordt, maakt deze verbinding met een WI-FI-netwerk, zodat u toegang tot de configuratie-assistent voor de componenten krijgt. De installatiestick moet na de installatie van Control Box of Gateway verwijderd worden en blijft eigendom van de installateur.

De postcode is eenduidig, in tegenstelling tot de plaatsnaam. Gebruik daarom altijd de syntax <postcode><plaats>.

De repeater-functie van de regelmodule vloerverwarming is geen zichtbare functie. Deze wordt automatisch bij aanmelding van de regelmodule vloerverwarming bij de Gateway geactiveerd. De repeater van de regelmodule vloerverwarming verbetert het draadloze bereik van andere componenten in het systeem. Door een verbetering van het draadloze bereik kunnen aangemeld draadloze componenten buiten het bereik van de Gateway geïnstalleerd en bediend worden, zonder dat de repeater-functie afzonderlijk geactiveerd hoeft te worden. De draadloze componenten zoeken automatisch de beste verbinding voor communicatie met de Gateway.

De ruimtesensor is een ruimtethermostaat die op batterijen werkt en die de actuele luchttemperatuur in de ruimte meet en aan de Control Box doorgeeft.

 

 

    Bij vloerverwarming wordt elke te regelen ruimte met een draadloze ruimtesensor uitgerust. De verwarmingscapaciteit wordt door het systeem automatisch zodanig aangepast dat in elke ruimte altijd de ingestelde, tijdafhankelijke gewenste temperatuur heerst. Dankzij de draadloze techniek kan de ruimtesensor flexibel in de ruimte gepositioneerd worden. Om nauwkeurige temperatuurwaarden te krijgen, mag de sensor echter niet afgedekt zijn.

 

    Bij verwarming door middel van radiatoren heeft u geen extra kamersensor nodig, omdat de radiator reeds over een geïntegreerde sensor beschikt. De verwarmingscapaciteit wordt door het systeem automatisch zodanig aangepast dat in elke ruimte altijd de ingestelde, tijdafhankelijke gewenste temperatuur heerst.

Direct nadat u de eerste instelling van de Control Box met behulp van de configuratie-assistent voltooid heeft, kunt u in het Control Box-menu onder "Instelprotocol" een instelprotocol genereren en direct per e-mail verzenden. Als u via een tablet met het systeem verbonden bent, vindt u dit submenu "via "Instellingen en de knop "Systeem".

Draadloze alpha home-componenten dienen altijd direct in de buurt van de Gateway aangemeld en pas daarna geïnstalleerd te worden. Op die manier wordt gewaarborgd dat de aanmelding correct verloopt en dat de draadloze componenten succesvol met het alpha home-systeem verbonden worden. Als na installatie blijkt dat de draadloze verbinding niet stabiel is, dient een repeater te worden gebruikt om het draadloze bereik te verbeteren.

Een repeater verbetert het draadloze bereik van de draadloze alpha home-componenten.

 

Een repeater (in het Engels letterlijk 'herhaler') is in de communicatietechniek een elektrische signaalversterker die het bereik van een signaal vergroot. De repeater bevindt zich op enige afstand van de zender, vangt de signalen daarvan op en stuurt ze door, waardoor een grotere afstand overbrugd kan worden.

 

Een repeater is geen klassieke versterker. Deze kan alleen de informatie doorsturen die hij ontvangt. Zorg er daarom voor dat de repeater een goede verbinding kan maken met zowel de Gateway als met de draadloze component waarvan de signalen doorgestuurd moeten worden. De repeater moet niet direct bij de Gateway of bij de nog niet bereikbare draadloze componenten worden geplaatst.

Het alpha home-systeem geeft een waarschuwing af als de batterijen bijna leeg zijn. Het apparaat is in de fabriek zodanig ingesteld dat deze melding wordt afgegeven bij een batterijstatus van 10%. Deze waarde kan in de Control Box door de beheerder of installateur gewijzigd worden.

 

Als een zwakke batterij niet vervangen wordt en op enig moment helemaal uitvalt, schakelt de regelmodule vloerverwarming 90 minuten later over op noodbedrijf en wordt de ventieluitgangen aangestuurd (geopend).

Het alpha home-systeem werkt met de moderne connect server om een verbinding via elk netwerk met de verwarmingsregeling mogelijk te maken. Om ervoor te zorgen dat alle aanvragen door de server bewerkt kunnen worden, zijn snelle internetverbindingen nodig. De huidige mobiele netwerken werken afhankelijk van de verbindingsmogelijkheden backward compatibel. Het kan gebeuren dat alleen een langzame "EDGE"-verbinding tot stand wordt gebracht of dat het datavolume van het abonnement verlopen is. De data die nodig zijn voor de pagina-opbouw worden niet binnen het toegestane tijdvenster (time-out) geladen. Daardoor kunnen grafische weergaven, zoals Live View, niet altijd worden weergegeven.

Bij een snelle dataverbinding (bijvoorbeeld HSDPA of 3G) worden alle onderdelen snel geladen en weergegeven.

Het systeem kan maximaal 4 radiatoraandrijvingen per ruimte aansturen. Als u een hele grote ruimte met meer dan 4 radiatoren heeft, kunt u deze in aan elkaar gekoppelde zones met elk maximaal 4 radiatoraandrijvingen onderverdelen. Deze zones worden dan als een afzonderlijke ruimte genoemd en behandeld.

In bepaalde gevallen kan het nodig zijn systeemparameters te wijzigen, die alleen voor de installateur toegankelijk zijn. Als de installateur de fabrikantcodes niet kent, kan hij deze bij de alpha home-support opvragen om toegang tot deze parameters te krijgen.

In de app wordt altijd de actuele buitentemperatuur weergegeven, die via de buitenvoeler van uw warmtepomp of via internet wordt vastgesteld. Alpha home berekent op basis daarvan belangrijke verwarmingsparameters. Een veel belangrijkere factor is echter de actuele temperatuur binnen en het verschil met de actuele gewenste temperatuur (verlagings- of comforttemperatuur). Zodra de gewenste temperatuur bereikt is – ongeacht of dit door zonnestraling of door een open haard gerealiseerd wordt – schakelt alpha home de warmtepomp voor deze ruimte uit.

In de fabriek zijn de vorstbeschermingstemperatuur op 16 °C, de verlagingstemperatuur op 18 °C en de comforttemperatuur op 21 °C ingesteld.

 

Alle waarden kunnen voor elke ruimte afzonderlijk worden aangepast. De verlagingstemperatuur kan in principe niet lager dan de vorstbeschermingstemperatuur worden ingesteld. Elke gebruiker kan bij de schakeltijden voor zijn ruimten de comforttemperatuur en de verlagingstemperatuur instellen.

 

De vorstbeschermingstemperatuur kan door de installateur of de beheerder in de professionele modus worden ingesteld.

De installateur of beheerder dient zich daarvoor aan te melden bij de alpha home-installatie en Instellingen/Systeem/Professional selecteren. In de professionele modus kunnen alle temperaturen voor elke ruimte afzonderlijk worden ingesteld door de betreffende ruimte te selecteren en bij de ruimte-instellingen de gewenste waarden te selecteren.

In de professionele modus heeft u als installateur toegang tot alle basisinstellingen, zoals de vorstbeschermingstemperatur voor afzonderlijke ruimten en – bij aansluiting op de warmteopwekker bijvoorbeeld warmtepompaansluiting – kunt u direct verwarmingstechnische parameters van de warmtepompinstallatie oproepen. Als de eigenaar van het verwarmingssysteem u installateur-toegang tot het systeem verleent, kunt u op afstand onderhoud en diagnoses uitvoeren.

Zie voor nadere informatie de uitgebreide handleiding.

In het submenu Instellingen/Live View worden temperatuurcurves van de afgelopen 12 uur voor de gewenste en de werkelijke temperatuur weergegeven. U kunt eenvoudig instellen welke ruimten u wilt bekijken.

In principe kan de gewenste temperatuur bij de radiatoraandrijving met de pijltjestoetsen worden aangepast. In sommige gevallen is het echter zinvol om deze functie te deactiveren.

 

Het is belangrijk om daarbij te weten dat deactivering van de temperatuuraanpassing altijd voor alle aandrijvingen in een installatie geldt. Het is niet mogelijk de temperatuuraanpassing voor afzonderlijke ruimten of radiatoren te deactiveren.

 

Om deze functie weer te activeren, meldt u zich in de app als installateur aan. Selecteer Instellingen/Systeem/Professional. Selecteer vervolgens Systeem/Instelwaarde en zet deze parameter op "Uit".

 

Op die manier kan de temperatuur niet meer via de radiatoraandrijving met de pijltjestoetsen worden aangepast.

 

Aanpassing van de temperatuur via de radiatoraandrijving is pas weer mogelijk, zodra deze functie in het Professional-menu geactiveerd wordt.

In principe kan elke Z-Wave repeater worden gebruikt. Voorwaarde is dat de repeater bij het systeem wordt aangemeld. Repeaters van andere fabrikanten worden als externe of foutieve componenten herkend en in het systeem onder "Overige draadloze componenten" weergegeven. Externe componenten geven geen tijdgebonden meldingen aan het systeem terug. Desalniettemin kan de repeat-functie volledig gebruikt worden.

Ja. Omdat het zomer is en uw ruimten toch al warm genoeg zijn, gaat uw warmtepomp automatisch over op de energiebesparingsmodus of koeling. U hoeft daarvoor geen extra instellingen door te voeren. Alpha home bewaakt de ruimtetemperatuur en stelt deze automatisch bij, zodra lager is dan de ingestelde gewenste temperatuur en de warmtepomp staat in koelbedrijf, wordt op basis van de gemeten buitentemperatuur de koeling geactiveerd. De voorwaarde is wel dat alle ruimtes welke van koeling zijn voorzien, een koelvraag hebben. Bij geen toepassing van koeling, gaat de warmtepomp in een energiebesparende modus. Dat kan ook op koude zomerdagen voorkomen.

Ja. Voor de installatie heeft de installateur alleen een functionerend netwerk bij u thuis nodig, een internetverbinding is daarvoor niet nodig. Als u geen internetverbinding heeft, kunt u alpha home met uw smartphone of tablet echter alleen van thuis uit aansturen, niet onderweg. U kunt dan ook geen updates voor de Control Box en de Gateway downloaden. Wij adviseren daarom dringend om het alpha home-systeem wel op internet aan te sluiten.

Met alpha home kunt u de temperaturen voor elke ruimte afzonderlijk regelen. Ongeacht of u helemaal doorweekt door een regenbui thuiskomt en de temperatuur daarom snel een paar graden hoger dient te worden of dat de temperatuur afhankelijk van het gebruik van de ruimte algemeen door middel van schakeltijden geregeld dient te worden. De afzonderlijk ingestelde temperaturen kunnen in de instellingen worden doorgevoerd, zodat u deze eenvoudig via de snelle toegang kunt oproepen.

 

Het alpha home-systeem kent verschillende temperaturen, waaraan bijbehorende functies gekoppeld zijn: gewenste temperatuur, comforttemperatuur, verlagingstemperatuur, vorstbeveiligingstemperatuur, boost en wenstemperatuur.

Met de WI-FI-stick wordt de Control Box in het lokale netwerk opgenomen. De WI-FI-stick dient dan permanent in de Control Box te blijven zitten.

 

De installatiestick heeft de installateur nodig om het systeem voor de eerste keer in te stellen. Daarmee wordt een eigen netwerk gecreëerd, waarmee verbinding kan worden gemaakt met een netwerkadapter voorzien van WI-FI en daarmee is de configuratie-assistent toegankelijk. Na voltooiing van de installatieprocedure dient de installatiestick verwijderd te worden.

Na een herstart van de Gateway worden in de verbindingsstatus (Instellingen/Gateway/Draadloze componenten/Verbindingsstatus) alle draadloze componenten eerst met "Wachten" weergegeven, tot de communicatie tussen de componenten tot stand is gebracht. Als er binnen 90 minuten geen informatie volgt, wordt de verbinding met een rood bolletje gemarkeerd en de alphaApp! Gateway laadt de tijdstempel van de laatste back-up van het alphaApp! systeem. Back-ups worden alleen bij veranderingen van het draadloze systeem nieuw opgeslagen.

 

Tijdens het bedrijf wordt de tijdstempel bij een correct functionerende draadloze verbinding automatisch geactualiseerd.

 

Om de draadloze verbinding te herstellen, controleert u de batterijstatus bij de draadloze componenten (Instellingen/Gateway/Draadloze componenten/Beheer) en voert u de functie "Draadloos systeem repareren" uit (Instellingen/Gateway/Draadloze componenten/Verbindingsstatus/Draadloos systeem/Draadloos systeem repareren). Controleer de werking van eventuele aanwezige repeaters.

Nee, dat kan niet gebeuren. Elke component wordt aan één alpha home-systeem toegewezen en accepteert geen signalen van andere Systemen.

Nee. De radiatoraandrijving heeft een spanning van +1,5V per batterij nodig. Oplaadbare batterijen leveren meestal alleen een spanning van +1,2V en zijn daarom niet geschikt. Gebruik in plaats daarvan gangbare AA alkaline-batterijen ("Mignon"/LR6).

Normaal gesproken wordt het alpha home-systeem volledig door een installateur geïnstalleerd. De radiatoraandrijvingen kunnen echter ook met een gewone 2 mm inbussleuter gedemonteerd en gemonteerd worden, bijvoorbeeld voor renovatiewerkzaamheden of latere uitbreidingen. Het aanhaalmoment mag maximaal 5 Nm bedragen.

Op dit moment is het niet mogelijk dat een radiatoraandrijving via de temperatuurregistratie van de ruimtesensor geregeld wordt. Onze ontwikkelingsafdeling is ermee bezig om deze mogelijkheid te integreren. Als regeling van de radiatoraandrijving via de ruimtesensor mogelijk is, wordt u op deze site daarover geïnformeerd.

Push-berichten zijn systeemmeldingen die de Control Box direct naar de interface van het eindapparaat (smartphone/tablet) zendt, zodat de gebruiker onmiddellijk geïnformeerd wordt. Dit kunnen storings- of onderhoudsmeldingen zijn.

Radiator wordt niet koud:

 

Breng de radiatoraandrijving weer in de installatiemodus en demonteer deze. Beweeg het klepje in de afsluiter een paar keer met de hand/met gereedschap op en neer. Mogelijk lukt dit niet goed, omdat de afsluiter verkalkt/vervuild is of de afdichting niet correct werkt. Installeer de radiatoraandrijving weer en verlaat de installatiemodus. Controleer de batterijen en vervang deze indien nodig.

 

Radiator wordt niet warm:

 

Controleer de temperatuur en corrigeer deze indien nodig. Controleer de batterijen en vervang deze indien nodig. Breng de radiatoraandrijving weer in de installatiemodus en demonteer deze. Beweeg het klepje in de afsluiter een paar keer met de hand/met gereedschap op en neer om het weer soepel te laten bewegen.

Soms is het onvermijdelijk om helemaal opnieuw te beginnen. Dan helpt het om de betreffende component of het complete systeem te resetten.

 

Houd er echter rekening mee dat bij de betreffende component door een reset de fabrieksinstellingen weer worden hersteld en dat alle opgeslagen gegevens definitief verloren gaan.

 

Maak daarom eerst een back-up. Als u twijfelt, neemt u dan contact op met onze alpha home-support en bel naar +49 9228/9906-141 of stuur een e-mail naar technik@alpha-innotec.de.

Voor alpha home zijn normaal gesproken geen verdere netwerkinstellingen vereist. Alpha home neemt de IP-adressen waarmee toegang tot het thuisnetwerk gerealiseerd wordt per DHCP van de router. Gangbare routers voor thuisgebruik met standaardinstellingen blokkeren de internettoegang van alpha home niet.

 

Gebruikers die de instellingen van hun router individueel aangepast hebben of routers in complexe bedrijfsnetwerken hebben onder meer de vrijgave van een aantal ports in de firewall-instellingen nodig.

 

Voor nadere informatie over de door alpha home gebruikte ports kunt u per e-mail contact opnemen via info@nathan.nl of bellen naar (+31) 026 44 59 845.

Voor de regelmodule vloerverwarming is een volledig geïnstalleerde en werkende verwarmingsinstallatie vereist. Bij vloerverwarming wordt de zoneregelaar op aanwezige thermische aandrijvingen (230V, stroomloos gesloten) aangesloten. Zorg ervoor dat deze aanwezig zijn en functioneren of lever deze indien nodig aan uw klant. Thermische aandrijvingen zijn bij de vakhandel verkrijgbaar.

Voor installateurs hebben we een installatiekit beschikbaar waarmee het alpha home-systeem voor het eerste gebruik ingesteld kan worden. Deze omvat 1 LAN-kabel en 1 speciale USB-LAN-Adapter.

    Gebruiker: kan de ruimten regelen, waarvoor hij geautoriseerd is. De gebruiker heeft toegang tot de instellingen "Mijn profiel", "Schakeltijden", "Design" en "Live View".

 

    Beheerder: kan alle ruimten beheren. De beheerder heeft toegang tot alle instellingen, het menu "Control Box" en het menu "Gateway". De beheerder heeft beperkte rechten in de professionele modus.

 

    Installateur: heeft dezelfde rechten als de beheerder. De installateur heeft bovendien toegang tot alle instellingen in de professionele modus (incl. Verwarmingsparameters). Hij heeft geen toegang tot opgeslagen afbeeldingen (gegevensbescherming).

 

  Wat is het verschil tussen de profielen "Installateur" en "Beheerder"?

De beheerder (vaak bijvoorbeeld de eigenaar van de woning) heeft zelfstandig toegang tot het volledige systeem. Alleen bij de professionele modus bestaan er kleine verschillen: De installateur heeft in deze modus bovendien de mogelijkheid onderhoud op afstand van de complete installatie uit te voeren, basisinstellingen te wijzigen en storingen te verhelpen.

1. Het Starterpakket bestaat uit de Control Box, incl. netwerkkabel en bevestigingsmateriaal (2 schroeven, 2 pluggen), de Gateway, incl. adapter en netwerkkabel evenals een handleiding.


Opmerking: voorwaarde voor installatie van alpha home is een geïnstalleerde en werkende verwarmingsinstallatie met vloerverwarmingscircuits voorzien van thermische aandrijvingen (230V, stroomloos gesloten), radiatoren incl. afsluiters evenals een werkend netwerk (vast of draadloos).

alpha home is een systeem voor verwarmingsregeling. Op dit moment is regeling van andere componenten niet mogelijk. U kunt de aanwezige Z-Wave domotica echter wel bij het alpha home-systeem aanmelden en de basisbediening via het Gateway-menu uitvoeren. Alle draadloze 230V

Z-wave componenten beschikken over een geïntegreerde repeater-functie. Op die manier verbetert u tevens het draadloze bereik.

De Z-Wave-standaard voorziet in maximaal 4 repeater in rij (in de verbinding van de Gateway tot een draadloze component). Alle draadloze componenten zoeken echter zelfstandig de verbinding die voor hen het beste werkt. Daardoor is het mogelijk dat een draadloze component rechtstreeks verbinding maakt met de Gateway voor het verzenden van data, terwijl de repeater op slechts enkele meters afstand staat. Of een module die zich in de buurt van de Gateway bevindt, zendt data via een repeater, omdat daarmee een stabielere verbinding tot stand kan worden gebracht.

Ja. De radiatoraandrijving heeft 3 verschillende standen waarmee de werking kan worden aangepast aan kleine, normale en grote radiatoren. Houdt daartoe de (●)-knop ten minste 3 seconden lang ingedrukt tot "M" verschijnt.

Druk op (), tot "Pb" verschijnt en druk vervolgens op (●).

De standaardinstelling is P2. Gebruik P1 voor radiatoren die te groot voor de betreffende ruimte lijken te zijn. Gebruik P3 als de radiator te klein is.*

 Selecteer P1, P2 of P3 met behulp van () en voltooi de procedure met ().

* De regelfrequentie van P1, P2 en P3 varieert om de over- of onderdimensionering van de radiator te compenseren.


Ondersteuning

contactformulier alpha home

Contactformulier alpha home

* Verplichte velden

Nathan

alpha innotec verkoopt haar producten in de Benelux via haar partner Nathan. Nathan biedt hét totaalpakket op het gebied van duurzaam verwarmen en koelen. U kunt bij hen niet alleen terecht voor hoogstaande producten, maar zij realiseren ook broninstallaties, vloergebonden klimaatsystemen, inbedrijfstelling en onderhoud van warmtepompen en voorzien u graag van deskundig advies bij vooruitstrevende projecten op het gebied van klimaattechnologie.

 

Nathan Systems B.V.

Mega 2

6902 KL Zevenaar

Nederland

Telefoon: +31 (0)26 - 445 98 45

E-Mail: infoNO SPAM SPAN!@nathan.nl

Web: www.nathan.nl

 

Kvk: 9064489

BTW-nr: NL805698760.B01