Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruik van de website te vergemakkelijken. meer informatie


alpha home - Veelgestelde vragen

1. Control Box
De Control Box is de centrale besturings- en regelunit van het systeem. Deze Control Box kan met de energieopwekker van een bestaande installatie communiceren en op die manier de warmtebehoefte aan de energieopwekker doorgeven. De Control Box communiceert via het thuisnetwerk met de Gateway.
 
2. Gateway
De Gateway is de centrale draadloze interface in de installatie. Via de Gateway worden alle draadloze componenten voor de regeling van de vloerverwarming (regelmodule vloerverwarming), de ruimtetemperatuurregistratie (ruimtesensor) en de radiatoren (radiatoraandrijving) met de Control Box verbonden.

3. Vloerverwarmingsbesturing
De regelmodule vloerverwarming is een regelsysteem voor vloerverwarming en koeling. Er kunnen 8 kanalen met elk maximaal 3 thermische aandrijvingen geregeld worden. Dit betekent dat er in totaal maar liefst 24 thermische aandrijvingen kunnen worden aangesloten. De regelmodule vloerverarming communiceert draadloos met de Gateway en beschikt bovendien over een geïntegreerde repeater ter verbetering van het bereik van andere draadloze componenten.

4. Ruimtesensor
De kamersensor registreert de werkelijke temperatuur in ruimten met vloerverwarming. Dankzij de draadloze techniek kan de kamersensor flexibel in de ruimte gepositioneerd worden. Om nauwkeurige temperatuurwaarden te krijgen, mag de sensor echter niet afgedekt zijn. De kamersensor communiceert draadloos met de Gateway.

5. Radiatoraandrijving
De radiatoraandrijving is een draadloze aandrijving voor de regeling van een radiator.
De radiatoraandrijvingen passen op alle gangbare merkafsluiters met M30 x 1,5 mm-aansluiting of RA-adapter. Voor afsluiters met RA/VL-aansluiting bieden wij bijbehorende adapters aan. Verdere adapters zijn via de vakhandel verkrijgbaar. De radiatoraandrijving communiceert draadloos met de Gateway.
 
6. App
De app kan op mobiele eindapparaten zoals smartphones of tablets (iOS of Android) worden geïnstalleerd en is bedoeld voor de bediening van het alpha home-systeem. De app is momenteel in het Nederlands, Duits en het Engels beschikbaar. Als uw smartphone of tablet op "Nederlands" ingesteld is, wordt automatisch de Nederlandse versie van de app weergegeven.
 
7. Installatiekit voor de installateur

8. Installatiestick voor de installateur

9. WI-FI-stick
De WI-FI-stick kan optioneel worden aangeschaft, als een directe verbinding tussen de Control Box en de router van het netwerk niet via een netwerkkabel mogelijk is.

1.    Ga hetzelfde te werk als bij de eerste installatie van de Control Box en doorloop de configuratie-assistent, waarbij u slechts een minimale configuratie uitvoert.

2.    Zodra de configuratie-assistent voltooid is, meldt u zich met het aangemaakte gebruikersaccount op de Control Box aan en steekt u de USB-stick met de back-up in de vrije USB-poort van de Control Box.

3.    Selecteer in het menu van de Control Box "Systeembeheer" en scroll naar beneden naar "Instellingen herstellen".

4.    Selecteer de gewenste back-up en druk op OK. De opgeslagen configuratie wordt nu in het nieuwe apparaat ingelezen.

Aan elke aangemaakte gebruiker moeten rechten worden

toegewezen. Dit gebeurt deels door het kiezen van het type gebruiker

(installateur/beheerder/gebruiker) bij het installeren van een nieuwe

gebruiker. Installateur en beheerder beschikken over alle toegangsrechten en

bedieningsmogelijkheden. Een 'gebruiker' heeft geen administratorrechten.

Daarom dienen ook de ruimten aan de afzonderlijke gebruikers te worden

toegewezen. Een installateur of beheerder dient daartoe via

Instellingen/Gebruiker of via Instellingen/Ruimten instellen aan welke

gebruiker voor welke ruimten bedieningsrechten worden toegewezen. De gebruiker

kan na toewijzing van de ruimten de ruimten zien die aan hem zijn toegewezen en

deze volledig bedienen (incl. scenario's, schakeltijden en gewenste

temperaturen).

Aangezien de regelmodule vloerverwarming over een

geïntegreerde repeater voor andere draadloze componenten beschikt, is er

normaal gesproken geen extra repeater nodig. Dit is in elk geval afzonderlijk

echter afhankelijk van het aanwezige bouwmateriaal en de inrichting van het

gebouw.

Als alleen de netwerk-led rood knippert, dient het

apparaat op een LAN-verbinding met geactiveerde DHCP-server te worden

aangesloten om zich zelfstandig te kunnen herstellen. Via de LAN-verbinding dient

internet zonder geactiveerde proxyserver bereikbaar te zijn.

Als de batterijen bijna leeg zijn, krijgt u daar tijdig

een signaal van in de app en op de radiatoraandrijving zelf. De batterijen

kunnen eenvoudig vervangen worden. Vlak voor de batterijen helemaal leeg zijn,

brengt de radiatoraandrijving de afsluiter ter voorkomen van vorstschade in de

vorstbeschermingsmodus.

Als een alpha home-installatie getroffen wordt door

stroomuitval, dan vinden de componenten elkaar na herstel van de stroomvoorziening

na ca. 60 minuten weer terug.

 

 

 

Bij gebruik van repeaters, met name van andere

fabrikanten, is het eventueel noodzakelijk om deze na herstel van de

stroomvoorziening te activeren (door bijvoorbeeld een schakelaar of iets

dergelijks in te drukken).

 

 

 

In uitzonderlijke gevallen zijn er componenten die niet

automatisch weer bij het systeem worden aangemeld. Deze worden in het menu van

de Gateway aangegeven. Meldt u zich daarvoor in de app als installateur of

beheerde aan en selecteer Instellingen/Gateway/Draadloze

componenten/Verbindingsstatus. Controleer of alle draadloze componenten met een

groen bolletje worden aangeduid en of de tijdstempel de afgelopen

15 minuten geactualiseerd is.

 

 

 

Als er in uw installatie draadloze componenten aanwezig

zijn, waarvan de tijdstempel ouder is dan 90 minuten en die met een rood

bolletje gemarkeerd zijn, druk dan de aanleerknop van de betreffende component

in.

 

 

 

Als de draadloze componenten vóór de stroomuitval correct

met de alpha home-installatie verbonden waren, wordt de draadloze verbinding in

elk geval door het indrukken van de aanleerknop weer hersteld en functioneert

alles weer correct.

Als u de melding ontvangt dat een draadloze component

niet reageert, betekent dit dat de Gateway al 90 minuten geen verbinding

met de betreffende component kan maken. Dit kan verschillende oorzaken hebben.

Bij draadloze componenten die zich in de kritieke zone van het draadloze bereik

bevinden, kan de verbinding als onderbroken worden als dagelijks gebruikte

voorwerpen zich plotseling tussen de componenten bevinden. Signaalgolven zijn

gevoelig en worden door alle voorwerpen binnen de verbinding in meer of mindere

mate gereflecteerd.

 

 

 

Zodoende is de melding dat een draadloze component niet

reageert niet meteen reden voor zorg.

 

 

 

Als de melding langere tijd actief is, kan het volgende

een oplossing zijn:

 

 

 

1.    Controleer of

de omstandigheden in de ruimte tussen de draadloze componenten veranderd zijn.

 

 

 

2.    Controleer de

werking van eventueel aanwezige repeaters in het Gateway-menu. Meldt u zich

daarvoor in de app als installateur of beheerde aan en selecteer

Instellingen/Gateway/Draadloze componenten/Verbindingsstatus. Controleer of de

repeater met een groen bolletje gemarkeerd is. De tijdstempel (datum en tijd)

naast het bolletje mag niet ouder dan 15 minuten zijn.

 

 

 

3.    Voer de

functie "Draadloos systeem repareren" bij de verbindingsstatus uit.

Druk op de knop "Draadloos systeem" en vervolgens op "Draadloos

systeem repareren". Met deze functie wordt de verbinding van alle

draadloze componenten opnieuw ingesteld.

 

 

 

Het herstellen van het draadloze systeem duurt enige

tijd. Hoe lang precies, is afhankelijk van de omvang van de alpha

home-installatie. De benodigde tijd wordt in het pop-upvenster weergegeven. Na

afloop van de benodigde tijd verschijnt er geen warschuwing meer in het systeem

als de verbinding weer tot stand gebracht is.

 

 

 

Als de waarschuwing dat een of meerdere draadloze

componenten niet bereikbaar zijn, niet verdwijnt, gebruik dan een repeater om

het draadloze bereik te verbeteren.

Als u een gewenste temperatuur instelt, blijft deze ten

minste drie uur behouden, ook als de temperatuur in de tussentijd door een

schakeltijd verlaagd zou worden.

Als uw verwarmingsinstallatie over een warmwaterbuffervat

beschikt en met de Control Box verbonden is, zijn ook de warmwater-functies van

de verwarmingsinstallatie toegankelijk.

Bij de eerste instelling wordt de internetverbinding

automatisch door de configuratie-assistent tot stand gebracht. In

uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat de Control Box of de Gateway de

aanwezige internetverbinding niet herkend. Schakel het apparaat in dat geval

ca. 10 seconden uit (Power off/on). Als het apparaat vervolgens opnieuw

wordt opgestart, wordt de internetverbinding correct herkend.

Controleer of aan de voorwaarden voor het alpha

home-systeem is voldaan:

 

 

 

1. een volledig geïnstalleerde en werkende warmtepomp met

vloerverwarming of radiatoren;

 

 

 

2. een internetaansluiting thuis (DSL, kabel, glasvezel,

LTE);

 

 

 

3. een draadloos thuisnetwerk (WI-FI);

 

 

 

4. een smartphone of tablet (iOS of vanaf Android 4.x)

met WI-FI, optioneel met 3G/4G-verbinding (UMTS, LTE).

 

 

 

U hoeft niet over kennis op het gebied van

verwarmingstechniek te beschikken, omdat alpha home door een installateur voor

u geïnstalleerd wordt.

De batterijstatusaanduiding van de radiatoraandrijving

ligt bij nieuwe batterijen na plaatsing tussen 90 en 96%. Binnen enkele dagen

zakt de weergave naar ca. 70-85% en blijft daar langere tijd op staan.

 

 

 

De werking van batterijen in de radiatoraandrijving wordt

sterk beïnvloed door het draadloze bereik. Wij merken steeds opnieuw dat installatie

aan het begin vaak een te klein draadloos bereik hebben. Dergelijke problemen

belasten de batterijen van de radiatoraandrijving.

 

 

 

Volgens onze ervaringen is een batterijstatus van 70% in

orde, als deze over een langere periode niet lager wordt.

 

 

 

Doorgaans is de radiatoraandrijving inactief en slaapt.

Als de radiatoraandrijving informatie zendt, wordt hij daartoe geactiveerd. Bij

een goede draadloze verbinding duurt de activeringsfase bij elke interval 0,25

tot 0,5 seconden. In deze tijd wordt de informatie door de radiatoraandrijving

verzonden en ontvangt hij de bevestiging dat de Gateway deze informatie

ontvangen heeft.

 

 

 

De radiatoraandrijving verzendt in intervallen van

5 minuten de vaststelde werkelijke temperatuur. Dat gebeurt ook als er op

dat moment geen draadloze verbinding met de Gateway is. De radiatoraandrijving

blijft dan 8-10 seconden geactiveerd en wacht op bevestiging. Ook als de

radiatoraandrijving via een repeater een goede verbinding met de Gateway heeft,

blijft hij langer geactiveerd om op de definitieve bevestiging van de Gateway

te wachten.

 

 

 

Daardoor kan het stroomverbruik maar liefst

vertienvoudigen.

 

 

 

Een andere, niet te onderschatten factor die van invloed

is op het stroomverbruik van de radiatoraandrijving zijn de toetsen. Het

display en de toetsen op de radiatoraandrijving hebben veel meer stroom nodig

dan aanpassing via de app. Door een aanvankelijk onvoldoende draadloos bereik

worden de toesten van de radiatoraandrijving vaker ingedrukt om het draadloze

bereik te controleren. Dat is natuurlijk ook van invloed op het stroomverbruik.

 

 

 

Het display geeft de insteltemperatuur weer en gaat na

ca. 10 seconden weer uit als de temperatuur niet wordt aangepast (met de

up- en down-toetsen). Het display zelf heeft al een veel groter stroomverbruik,

nog afgezien van de actieve tijd.

 

 

 

Een andere factor die de werking van de batterijen

beïnvloedt, zijn de radiatorafsluiters. Als het klepje in de afsluiter stroef

loopt, heeft de radiatoraandrijving meer kracht en daarmee ook meer stroom

nodig om de afsluiter te bewegen.

 

 

 

De berekening van de levensduur van batterijen in de

radiatoraandrijving is gebaseerd op de voorwaarde dat er altijd draadloos

bereik is, de bediening doorgaans via de app plaatsvindt en er zich geen extra

knooppunten (repeaters) in de verbinding tussen de radiatoraandrijving en de

Gateway bevinden.

 

 

 

In principe adviseren wij de batterijen aan het begin van

het nieuwe verwarmingsseizoen te controleren en indien nodig te vervangen.

De draadloze componenten

 

 

 

    Gateway

 

   

radiatoraandrijving

 

    ruimtesensor

en

 

    regelmodule

vloerverwarming

 

 

 

communiceren via het digitale thuisnetwerk binnen een

daartoe toegestaan frequentiebereik. Bij de tests die wij hebben uitgevoerd,

hebben wij in klassieke woonhuizen een afdekking van 20-30 meter (2-3

verdiepingen) bereikt. Dit is echter afhankelijk van de bouwtechnische

omstandigheden in het betreffende gebouw. Als daadwerkelijk een ruimte buiten

het bereik geregeld dient te worden, zijn er signaalversterkers (repeaters) die

het draadloze bereik kunnen vergroten.

 

 

 

De netwerkcomponenten

 

 

 

    Control Box en

 

    Gateway

 

 

 

communiceren via een draadloos netwerk (WI-FI) of een

bedraad netwerk (LAN) met elkaar. Bij WI-FI is de werking afhankelijk van het

bereik van uw WI-FI-netwerk. Bij LAN is het draadloze bereik niet van belang

voor deze Apparaten.

De gemiddelde levensduur van batterijen in de

radiatoraandrijving bedraagt ca. 2 jaar, afhankelijk van de

regelfrequentie, de soepele werking van de afsluiter en de temperatuur in de

ruimte.

De installatiestick kan op dezelfde wijze als de

USB-LAN-adapter (uit de installatiekit) gebruikt worden. Als de installatiestick

in de Control Box of Gateway gestoken wordt, maakt deze verbinding met een WI-FI-netwerk,

zodat u toegang tot de configuratie-assistent voor de componenten krijgt. De

installatiestick moet na de installatie van Control Box of Gateway verwijderd

worden en blijft eigendom van de installateur.

De postcode is eenduidig, in tegenstelling tot de

plaatsnaam. Gebruik daarom altijd de syntax <postcode><plaats>.

De repeater-functie van de regelmodule vloerverwarming is

geen zichtbare functie. Deze wordt automatisch bij aanmelding van de regelmodule

vloerverwarming bij de Gateway geactiveerd. De repeater van de regelmodule

vloerverwarming verbetert het draadloze bereik van andere componenten in het

systeem. Door een verbetering van het draadloze bereik kunnen aangemeld

draadloze componenten buiten het bereik van de Gateway geïnstalleerd en bediend

worden, zonder dat de repeater-functie afzonderlijk geactiveerd hoeft te

worden. De draadloze componenten zoeken automatisch de beste verbinding voor

communicatie met de Gateway.

De ruimtesensor is een ruimtethermostaat die op

batterijen werkt en die de actuele luchttemperatuur in de ruimte meet en aan de

Control Box doorgeeft.

 

 

 

 

 

    Bij

vloerverwarming wordt elke te regelen ruimte met een draadloze ruimtesensor

uitgerust. De verwarmingscapaciteit wordt door het systeem automatisch zodanig

aangepast dat in elke ruimte altijd de ingestelde, tijdafhankelijke gewenste

temperatuur heerst. Dankzij de draadloze techniek kan de ruimtesensor flexibel

in de ruimte gepositioneerd worden. Om nauwkeurige temperatuurwaarden te

krijgen, mag de sensor echter niet afgedekt zijn.

 

 

 

    Bij verwarming

door middel van radiatoren heeft u geen extra kamersensor nodig, omdat de

radiator reeds over een geïntegreerde sensor beschikt. De verwarmingscapaciteit

wordt door het systeem automatisch zodanig aangepast dat in elke ruimte altijd

de ingestelde, tijdafhankelijke gewenste temperatuur heerst.

Direct nadat u de eerste instelling van de Control Box

met behulp van de configuratie-assistent voltooid heeft, kunt u in het Control

Box-menu onder "Instelprotocol" een instelprotocol genereren en

direct per e-mail verzenden. Als u via een tablet met het systeem verbonden

bent, vindt u dit submenu "via "Instellingen en de knop

"Systeem".

Draadloze alpha home-componenten dienen altijd direct in

de buurt van de Gateway aangemeld en pas daarna geïnstalleerd te worden. Op die

manier wordt gewaarborgd dat de aanmelding correct verloopt en dat de draadloze

componenten succesvol met het alpha home-systeem verbonden worden. Als na

installatie blijkt dat de draadloze verbinding niet stabiel is, dient een

repeater te worden gebruikt om het draadloze bereik te verbeteren.

Een repeater verbetert het draadloze bereik van de

draadloze alpha home-componenten.

 

 

 

Een repeater (in het Engels letterlijk 'herhaler') is in

de communicatietechniek een elektrische signaalversterker die het bereik van

een signaal vergroot. De repeater bevindt zich op enige afstand van de zender,

vangt de signalen daarvan op en stuurt ze door, waardoor een grotere afstand

overbrugd kan worden.

 

 

 

Een repeater is geen klassieke versterker. Deze kan

alleen de informatie doorsturen die hij ontvangt. Zorg er daarom voor dat de

repeater een goede verbinding kan maken met zowel de Gateway als met de

draadloze component waarvan de signalen doorgestuurd moeten worden. De repeater

moet niet direct bij de Gateway of bij de nog niet bereikbare draadloze

componenten worden geplaatst.

Het alpha home-systeem geeft een waarschuwing af als de

batterijen bijna leeg zijn. Het apparaat is in de fabriek zodanig ingesteld dat

deze melding wordt afgegeven bij een batterijstatus van 10%. Deze waarde kan in

de Control Box door de beheerder of installateur gewijzigd worden.

 

 

 

Als een zwakke batterij niet vervangen wordt en op enig

moment helemaal uitvalt, schakelt de regelmodule vloerverwarming 90 minuten

later over op noodbedrijf en wordt de ventieluitgangen aangestuurd (geopend).

Het alpha home-systeem werkt met de

moderne connect server om een verbinding via elk netwerk met de

verwarmingsregeling mogelijk te maken. Om ervoor te zorgen dat alle aanvragen

door de server bewerkt kunnen worden, zijn snelle internetverbindingen nodig.

De huidige mobiele netwerken werken afhankelijk van de verbindingsmogelijkheden

backward compatibel. Het kan gebeuren dat alleen een langzame

"EDGE"-verbinding tot stand wordt gebracht of dat het datavolume van

het abonnement verlopen is. De data die nodig zijn voor de pagina-opbouw worden

niet binnen het toegestane tijdvenster (time-out) geladen. Daardoor kunnen

grafische weergaven, zoals Live View, niet altijd worden weergegeven.

 

Bij een snelle dataverbinding (bijvoorbeeld HSDPA of 3G)

worden alle onderdelen snel geladen en weergegeven.

Het systeem kan maximaal 4 radiatoraandrijvingen per

ruimte aansturen. Als u een hele grote ruimte met meer dan 4 radiatoren heeft,

kunt u deze in aan elkaar gekoppelde zones met elk maximaal 4

radiatoraandrijvingen onderverdelen. Deze zones worden dan als een

afzonderlijke ruimte genoemd en behandeld.

In bepaalde gevallen kan het nodig zijn systeemparameters

te wijzigen, die alleen voor de installateur toegankelijk zijn. Als de

installateur de fabrikantcodes niet kent, kan hij deze bij de alpha home-support

opvragen om toegang tot deze parameters te krijgen.

In de app wordt altijd de actuele buitentemperatuur

weergegeven, die via de buitenvoeler van uw warmtepomp of via internet wordt

vastgesteld. Alpha home berekent op basis daarvan belangrijke

verwarmingsparameters. Een veel belangrijkere factor is echter de actuele

temperatuur binnen en het verschil met de actuele gewenste temperatuur (verlagings-

of comforttemperatuur). Zodra de gewenste temperatuur bereikt is – ongeacht of

dit door zonnestraling of door een open haard gerealiseerd wordt – schakelt

alpha home de warmtepomp voor deze ruimte uit.

In de fabriek zijn de vorstbeschermingstemperatuur op

16 °C, de verlagingstemperatuur op 18 °C en de comforttemperatuur op

21 °C ingesteld.

 

 

 

Alle waarden kunnen voor elke ruimte afzonderlijk worden

aangepast. De verlagingstemperatuur kan in principe niet lager dan de

vorstbeschermingstemperatuur worden ingesteld. Elke gebruiker kan bij de schakeltijden

voor zijn ruimten de comforttemperatuur en de verlagingstemperatuur instellen.

 

 

 

De vorstbeschermingstemperatuur kan door de installateur

of de beheerder in de professionele modus worden ingesteld.

 

De installateur of beheerder dient zich daarvoor aan te melden

bij de alpha home-installatie en Instellingen/Systeem/Professional selecteren.

In de professionele modus kunnen alle temperaturen voor elke ruimte

afzonderlijk worden ingesteld door de betreffende ruimte te selecteren en bij

de ruimte-instellingen de gewenste waarden te selecteren.

In de professionele modus heeft u als installateur

toegang tot alle basisinstellingen, zoals de vorstbeschermingstemperatur voor

afzonderlijke ruimten en – bij aansluiting op de warmteopwekker bijvoorbeeld warmtepompaansluiting

– kunt u direct verwarmingstechnische parameters van de warmtepompinstallatie

oproepen. Als de eigenaar van het verwarmingssysteem u installateur-toegang tot

het systeem verleent, kunt u op afstand onderhoud en diagnoses uitvoeren.

 

Zie voor nadere informatie de uitgebreide handleiding.

In het submenu Instellingen/Live View worden

temperatuurcurves van de afgelopen 12 uur voor de gewenste en de

werkelijke temperatuur weergegeven. U kunt eenvoudig instellen welke ruimten u

wilt bekijken.

In principe kan de gewenste temperatuur bij de

radiatoraandrijving met de pijltjestoetsen worden aangepast. In sommige

gevallen is het echter zinvol om deze functie te deactiveren.

 

 

 

Het is belangrijk om daarbij te weten dat deactivering

van de temperatuuraanpassing altijd voor alle aandrijvingen in een installatie

geldt. Het is niet mogelijk de temperatuuraanpassing voor afzonderlijke ruimten

of radiatoren te deactiveren.

 

 

 

Om deze functie weer te activeren, meldt u zich in de app

als installateur aan. Selecteer Instellingen/Systeem/Professional. Selecteer

vervolgens Systeem/Instelwaarde en zet deze parameter op "Uit".

 

 

 

Op die manier kan de temperatuur niet meer via de

radiatoraandrijving met de pijltjestoetsen worden aangepast.

 

 

 

Aanpassing van de temperatuur via de radiatoraandrijving

is pas weer mogelijk, zodra deze functie in het Professional-menu geactiveerd

wordt.

In principe kan elke Z-Wave repeater worden gebruikt.

Voorwaarde is dat de repeater bij het systeem wordt aangemeld. Repeaters van

andere fabrikanten worden als externe of foutieve componenten herkend en in het

systeem onder "Overige draadloze componenten" weergegeven. Externe

componenten geven geen tijdgebonden meldingen aan het systeem terug.

Desalniettemin kan de repeat-functie volledig gebruikt worden.

Ja. Omdat het zomer is en uw ruimten toch al warm genoeg

zijn, gaat uw warmtepomp automatisch over op de energiebesparingsmodus of

koeling. U hoeft daarvoor geen extra instellingen door te voeren. Alpha home

bewaakt de ruimtetemperatuur en stelt deze automatisch bij, zodra lager is dan

de ingestelde gewenste temperatuur en de warmtepomp staat in koelbedrijf, wordt

op basis van de gemeten buitentemperatuur de koeling geactiveerd. De voorwaarde

is wel dat alle ruimtes welke van koeling zijn voorzien, een koelvraag hebben.

Bij geen toepassing van koeling, gaat de warmtepomp in een energiebesparende

modus. Dat kan ook op koude zomerdagen voorkomen.

Ja. Voor de installatie heeft de installateur alleen een

functionerend netwerk bij u thuis nodig, een internetverbinding is daarvoor

niet nodig. Als u geen internetverbinding heeft, kunt u alpha home met uw

smartphone of tablet echter alleen van thuis uit aansturen, niet onderweg. U

kunt dan ook geen updates voor de Control Box en de Gateway downloaden. Wij

adviseren daarom dringend om het alpha home-systeem wel op internet aan te

sluiten.

Met alpha home kunt u de temperaturen voor elke ruimte

afzonderlijk regelen. Ongeacht of u helemaal doorweekt door een regenbui thuiskomt

en de temperatuur daarom snel een paar graden hoger dient te worden of dat de

temperatuur afhankelijk van het gebruik van de ruimte algemeen door middel van

schakeltijden geregeld dient te worden. De afzonderlijk ingestelde temperaturen

kunnen in de instellingen worden doorgevoerd, zodat u deze eenvoudig via de

snelle toegang kunt oproepen.

 

 

 

Het alpha home-systeem kent verschillende temperaturen,

waaraan bijbehorende functies gekoppeld zijn: gewenste temperatuur,

comforttemperatuur, verlagingstemperatuur, vorstbeveiligingstemperatuur, boost

en wenstemperatuur.

Met de WI-FI-stick wordt de Control Box in het lokale

netwerk opgenomen. De WI-FI-stick dient dan permanent in de Control Box te blijven

zitten.

 

 

 

De installatiestick heeft de installateur nodig om het

systeem voor de eerste keer in te stellen. Daarmee wordt een eigen netwerk

gecreëerd, waarmee verbinding kan worden gemaakt met een netwerkadapter voorzien

van WI-FI en daarmee is de configuratie-assistent toegankelijk. Na voltooiing

van de installatieprocedure dient de installatiestick verwijderd te worden.

Na een herstart van de Gateway worden in de

verbindingsstatus (Instellingen/Gateway/Draadloze componenten/Verbindingsstatus)

alle draadloze componenten eerst met "Wachten" weergegeven, tot de

communicatie tussen de componenten tot stand is gebracht. Als er binnen

90 minuten geen informatie volgt, wordt de verbinding met een rood

bolletje gemarkeerd en de alphaApp! Gateway laadt de tijdstempel van de laatste

back-up van het alphaApp! systeem. Back-ups worden alleen bij veranderingen van

het draadloze systeem nieuw opgeslagen.

 

 

 

Tijdens het bedrijf wordt de tijdstempel bij een correct

functionerende draadloze verbinding automatisch geactualiseerd.

 

 

 

Om de draadloze verbinding te herstellen, controleert u

de batterijstatus bij de draadloze componenten (Instellingen/Gateway/Draadloze

componenten/Beheer) en voert u de functie "Draadloos systeem

repareren" uit (Instellingen/Gateway/Draadloze

componenten/Verbindingsstatus/Draadloos systeem/Draadloos systeem repareren).

Controleer de werking van eventuele aanwezige repeaters.

Nee, dat kan niet gebeuren. Elke component wordt aan één

alpha home-systeem toegewezen en accepteert geen signalen van andere Systemen.

Nee. De radiatoraandrijving heeft een spanning van +1,5V

per batterij nodig. Oplaadbare batterijen leveren meestal alleen een spanning

van +1,2V en zijn daarom niet geschikt. Gebruik in plaats daarvan gangbare AA

alkaline-batterijen ("Mignon"/LR6).

Normaal gesproken wordt het alpha home-systeem volledig

door een installateur geïnstalleerd. De radiatoraandrijvingen kunnen echter ook

met een gewone 2 mm inbussleuter gedemonteerd en gemonteerd worden,

bijvoorbeeld voor renovatiewerkzaamheden of latere uitbreidingen. Het

aanhaalmoment mag maximaal 5 Nm bedragen.

Op dit moment is het niet mogelijk dat een

radiatoraandrijving via de temperatuurregistratie van de ruimtesensor geregeld

wordt. Onze ontwikkelingsafdeling is ermee bezig om deze mogelijkheid te

integreren. Als regeling van de radiatoraandrijving via de ruimtesensor

mogelijk is, wordt u op deze site daarover geïnformeerd.

Push-berichten zijn systeemmeldingen die de Control Box

direct naar de interface van het eindapparaat (smartphone/tablet) zendt, zodat

de gebruiker onmiddellijk geïnformeerd wordt. Dit kunnen storings- of

onderhoudsmeldingen zijn.

Radiator wordt niet koud:

 

 

 

Breng de radiatoraandrijving weer in de installatiemodus

en demonteer deze. Beweeg het klepje in de afsluiter een paar keer met de

hand/met gereedschap op en neer. Mogelijk lukt dit niet goed, omdat de

afsluiter verkalkt/vervuild is of de afdichting niet correct werkt. Installeer

de radiatoraandrijving weer en verlaat de installatiemodus. Controleer de

batterijen en vervang deze indien nodig.

 

 

 

Radiator wordt niet warm:

 

 

 

Controleer de temperatuur en corrigeer deze indien nodig.

Controleer de batterijen en vervang deze indien nodig. Breng de

radiatoraandrijving weer in de installatiemodus en demonteer deze. Beweeg het

klepje in de afsluiter een paar keer met de hand/met gereedschap op en neer om

het weer soepel te laten bewegen.

Soms is het onvermijdelijk om helemaal opnieuw te

beginnen. Dan helpt het om de betreffende component of het complete systeem te

resetten.

 

 

 

Houd er echter rekening mee dat bij de betreffende

component door een reset de fabrieksinstellingen weer worden hersteld en dat

alle opgeslagen gegevens definitief verloren gaan.

 

 

 

Maak daarom eerst een back-up. Als u twijfelt, neemt u

dan contact op met onze alpha home-support en bel naar +49 9228/9906-141 of

stuur een e-mail naar technik@alpha-innotec.de.

Voor alpha home zijn normaal gesproken geen verdere

netwerkinstellingen vereist. Alpha home neemt de IP-adressen waarmee toegang

tot het thuisnetwerk gerealiseerd wordt per DHCP van de router. Gangbare

routers voor thuisgebruik met standaardinstellingen blokkeren de

internettoegang van alpha home niet.

 

 

 

Gebruikers die de instellingen van hun router individueel

aangepast hebben of routers in complexe bedrijfsnetwerken hebben onder meer de

vrijgave van een aantal ports in de firewall-instellingen nodig.

 

 

 

Voor nadere informatie over de door alpha home gebruikte

ports kunt u per e-mail contact opnemen via info@nathan.nl of bellen naar (+31)

026 44 59 845.

Voor de regelmodule vloerverwarming is een volledig

geïnstalleerde en werkende verwarmingsinstallatie vereist. Bij vloerverwarming

wordt de zoneregelaar op aanwezige thermische aandrijvingen (230V, stroomloos

gesloten) aangesloten. Zorg ervoor dat deze aanwezig zijn en functioneren of

lever deze indien nodig aan uw klant. Thermische aandrijvingen zijn bij de

vakhandel verkrijgbaar.

Voor installateurs hebben we een installatiekit

beschikbaar waarmee het alpha home-systeem voor het eerste gebruik ingesteld

kan worden. Deze omvat 1 LAN-kabel en 1 speciale USB-LAN-Adapter.

    Gebruiker: kan

de ruimten regelen, waarvoor hij geautoriseerd is. De gebruiker heeft toegang

tot de instellingen "Mijn profiel", "Schakeltijden",

"Design" en "Live View".

 

 

 

    Beheerder: kan

alle ruimten beheren. De beheerder heeft toegang tot alle instellingen, het

menu "Control Box" en het menu "Gateway". De beheerder

heeft beperkte rechten in de professionele modus.

 

 

 

    Installateur:

heeft dezelfde rechten als de beheerder. De installateur heeft bovendien

toegang tot alle instellingen in de professionele modus (incl.

Verwarmingsparameters). Hij heeft geen toegang tot opgeslagen afbeeldingen

(gegevensbescherming).

 

 

 

  Wat is het

verschil tussen de profielen "Installateur" en "Beheerder"?

 

De beheerder (vaak bijvoorbeeld de eigenaar van de

woning) heeft zelfstandig toegang tot het volledige systeem. Alleen bij de

professionele modus bestaan er kleine verschillen: De installateur heeft in

deze modus bovendien de mogelijkheid onderhoud op afstand van de complete

installatie uit te voeren, basisinstellingen te wijzigen en storingen te

verhelpen.

1. Het Starterpakket bestaat uit de Control Box, incl. netwerkkabel en bevestigingsmateriaal (2 schroeven, 2 pluggen), de Gateway, incl. adapter en netwerkkabel evenals een handleiding.


Opmerking: voorwaarde voor installatie van alpha home is een geïnstalleerde en werkende verwarmingsinstallatie met vloerverwarmingscircuits voorzien van thermische aandrijvingen (230V, stroomloos gesloten), radiatoren incl. afsluiters evenals een werkend netwerk (vast of draadloos).

 

alpha home is een systeem voor verwarmingsregeling. Op

dit moment is regeling van andere componenten niet mogelijk. U kunt de

aanwezige Z-Wave domotica echter wel bij het alpha home-systeem aanmelden en de

basisbediening via het Gateway-menu uitvoeren. Alle draadloze 230V

 

Z-wave componenten beschikken over een geïntegreerde

repeater-functie. Op die manier verbetert u tevens het draadloze bereik.

 

 

De Z-Wave-standaard voorziet in maximaal 4 repeater in

rij (in de verbinding van de Gateway tot een draadloze component). Alle

draadloze componenten zoeken echter zelfstandig de verbinding die voor hen het

beste werkt. Daardoor is het mogelijk dat een draadloze component rechtstreeks

verbinding maakt met de Gateway voor het verzenden van data, terwijl de

repeater op slechts enkele meters afstand staat. Of een module die zich in de buurt

van de Gateway bevindt, zendt data via een repeater, omdat daarmee een

stabielere verbinding tot stand kan worden gebracht.

 

 

Ja. De radiatoraandrijving heeft 3 verschillende standen

waarmee de werking kan worden aangepast aan kleine, normale en grote

radiatoren. Houdt daartoe de (●)-knop ten minste 3 seconden lang ingedrukt

tot "M" verschijnt.

 

Druk op (), tot "Pb" verschijnt en druk vervolgens op

(●).

 

De standaardinstelling is P2. Gebruik P1 voor radiatoren

die te groot voor de betreffende ruimte lijken te zijn. Gebruik P3 als de

radiator te klein is.*

 

 Selecteer P1, P2 of P3 met behulp van () en voltooi de procedure

met ().

 

* De regelfrequentie van P1, P2 en P3 varieert om de

over- of onderdimensionering van de radiator te compenseren.

 


Ondersteuning

contactformulier alpha home

Contactformulier alpha home

* Verplichte velden

Nathan

alpha innotec verkoopt haar producten in de Benelux via haar partner Nathan. Nathan biedt hét totaalpakket op het gebied van duurzaam verwarmen en koelen. U kunt bij hen niet alleen terecht voor hoogstaande producten, maar zij realiseren ook broninstallaties, vloergebonden klimaatsystemen, inbedrijfstelling en onderhoud van warmtepompen en voorzien u graag van deskundig advies bij vooruitstrevende projecten op het gebied van klimaattechnologie.

 

Nathan Systems B.V.

Mega 2

6902 KL Zevenaar

Nederland

Telefoon: +31 (0)26 - 445 98 45

E-Mail: infoNO SPAM SPAN!@nathan.nl

Web: www.nathan.nl

 

KvK nr.: 64766373

BTW nr.: NL855828006.B01